Back

ANUNȚ pentru operatorii economici care introduc pe piata uleiuri, genereaza si gestioneaza uleiuri uzate din județul Suceava

ANUNȚ

pentru operatorii economici care introduc pe piata uleiuri, genereaza si gestioneaza uleiuri uzate  din județul Suceava

Vă aducem la cunoștință că a fost deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2014, a datelor privind uleiurile introduse pe piata , generarea uleiurilor uzate si gestionarea uleiurilor uzate.

Începând cu data de 24.05.2016 se pot introduce datele referitoare la uleiurile introduse pe piata, generarea uleiurilor uzate si gestionarea uleiurilor uzate aferente anului 2014, în aplicația electronică SIM Uleiuri Uzate.

În funcție de activitățile desfășurate, se vor completa datele în chestionarele alocate.

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la d-na consilier Dana Jauca din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu din APM Suceava, tel 0230/514041.