Back

Anunt - PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire două hale pentru depozitare materiale de construcții

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire două hale pentru depozitare materiale de construcții",  în comuna Pătrăuți, satul Pătrăuți-Extravilan, Județul Suceava, în urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data de 05.01.2018 conform prevederilor Art.10 din H.G. 1076/2004 planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel : 0230 514056, Fax : 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro