Back

Anunt privind decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CU RESTAURANT, CU ANEXE DE CAZARE, PARCARE, ANEXE GOSPODARESTI, AMENAJARE PARTIE DE SANIE, AMENAJARE TEREN, PAINT-BALL, TEREN ACTIVITATI HIPICE, BRANSAMENT ELECTRIC

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CU RESTAURANT, CU ANEXE DE CAZARE, PARCARE, ANEXE GOSPODARESTI, AMENAJARE PARTIE DE SANIE, AMENAJARE TEREN, PAINT-BALL, TEREN ACTIVITATI HIPICE, BRANSAMENT ELECTRIC  din comuna DORNA ARINI, sat Dorna Arini, judetul Suceava, titular SC FAVORIT TRAVEL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-vineri, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site:      05.03.2018