Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Construire hala metalica P+1E partial

 

APM Suceava anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hala metalica P+1E partial  propus a fi amplasat in comuna Cacica, sat Pîrtestii de SuJos,  jud. Suceava, titular SC LAROX WOOD HOUSE SRL Botosani.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 16.08.2017.          .