Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire 2 blocuri locuinte sociale de cite 20 UL fiecare tip S tehnic+P+4E, utilitati, lucrari sistematizare pe verticala si dotari din Radauti, str. 1 Mai, nr. 103, Judetul Suceava, titular UAT RADAUTI.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire 2 blocuri locuinte sociale de cite 20 UL fiecare tip S tehnic+P+4E, utilitati, lucrari sistematizare pe verticala si dotari din Radauti, str. 1 Mai, nr. 103, Judetul Suceava, titular UAT RADAUTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site:      30.08.2018