Back

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu - Înfiintare sistem de canalizare în satele Păiseni, Sasca Mare si Sinca, din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Înfiintare sistem de canalizare în satele Păiseni, Sasca Mare si Sinca, din comuna Cornu Luncii, judetul Suceavaamplasat în comuna Cornu Luncii, judetul Suceava titular COMUNA CORNU LUNCII repr. de Primar Fron Gheorghe cu domiciliul/sediul în comuna Cornu Luncii, satul Cornu Luncii, str. Primăriei, nr. 51, Judetul Suceava.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ , până la data de 19.05.2024.

 

Data afişării anunţului pe site: 09.05.2024