Back

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - Poiana Stampei, județul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Poiana Stampei, județul Suceava, propus a fi amplasat în județul Suceava, com. Poiana Stampei, sat. Dornișoara titular SC ATANASIE SRL .

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A,  în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 17.11.2019 .