Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Obținerea autorizației de desființare pentru construcțiile identificare cadastral cu nr. 53610-C1 (clădire secție menaj), 53610-C2 (magazie materiale și produse finite), 53610-C3 (corp energetic), 53610-C5 (rampă încărcare), 53610-C6 (hală ambalaje), 53610-C8 (parcare betonată), 53610-C9 (depozit), 53610-C10 (depozit), 53610-C11 (atelier auto+atelier electric), 53610-C12 (atelier mecanic+șopron), 53610-C13 (birouri), 53610-C14 (corp tehnic) și 53610-C15 (cabină poartă) situate pe str. Traian Vuia

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Obținerea autorizației de desființare pentru construcțiile identificare cadastral cu nr. 53610-C1 (clădire secție menaj), 53610-C2 (magazie materiale și produse finite), 53610-C3 (corp energetic), 53610-C5 (rampă încărcare), 53610-C6 (hală ambalaje), 53610-C8 (parcare betonată), 53610-C9 (depozit), 53610-C10 (depozit), 53610-C11 (atelier auto+atelier electric), 53610-C12 (atelier mecanic+șopron), 53610-C13 (birouri), 53610-C14 (corp tehnic) și 53610-C15 (cabină poartă) situate pe str. Traian Vuia“ propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Traian Vuia, fn, jud. Suceava, titular GRAZIE MILLE SRL din mun. Suceava, str. Traian Vuia, fn, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 18.09.2023