Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare iaz Şcheia 2

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  *Amenajare iaz Şcheia 2* propus a fi amplasat în comuna Şcheia, sat Şcheia, intravilan, jud. Suceava, titular SC EURO EST GROUP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 18.09.2023.