Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Împădurirea terenurilor agricole deținute de Samoilă Costel - Vadu Moldovei - Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Împădurirea terenurilor agricole deținute de Samoilă Costel - Vadu Moldovei - Suceava“ propus a fi amplasat în UAT Vadu Moldovei, sat Nigotești,  jud. Suceava, titular dl. Samoilă Costel din sat Vadu Moldovei, com. Vadu Moldovei, str. Principală, nr. 221A, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site:  18.09.2023