Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Balastiera Probota aval

 

Agenţia pentru Protectia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Balastiera Probota aval, propus a fi amplasat în oraşul Dolhasca, jud. Suceava, titular S.C.  TEHNO FOREST  SRL Lespezi, jud. Iaşi.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.01.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.01.2018