Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare staţie betoane în cadrul Bazei de producţie existente

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare staţie betoane în cadrul Bazei de producţie existente, propus a fi amplasat în com. Mălini, titular SC Khinezu Beton SRL Mălini.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 3.04.2020.

Data afişării anunţului pe site 23.03.2020