Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare iaz Topitorie

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare iaz Topitorie, propus a fi amplasat în com. Dorneşti, titular SC Loredana SRL Rădăuţi.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmsv.anpm.ro.

     Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 3.02.2020.

    Data afişării anunţului pe site 23.01.2020