Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire centru de colectare fier vechi și depozit

  

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centru de colectare fier vechi și depozitpropus a fi amplasat în sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, titular ISTRATE MIHAI - FLORIN din sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, nr. 206, județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.08.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 28.07.2020