Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Balastiera Siliştea 2


 

Agenţia pentru Protectia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele Balastiera Siliştea 2 propus a fi amplasat în oraşul Dolhasca din jud. Suceava, titular SC TVI CONSTRUCT SRL Iaşi.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 9.10.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 2.10.2017