Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Proiect tehnic al lucrarilor de remediere si modernizare a statiei de epurare ape de mina Mestecanis, judetul Suceava


 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul proiectul “Proiect tehnic al lucrarilor de remediere si modernizare a statiei de epurare ape de mina Mestecanis, judetul Suceava”, propus a fi amplasat in comuna Iacobeni, sat Mestecanis, judetul Suceava, titular SC CONVERSMIN SA prin imputernicit SC I.C.P.M. SA din municipiul Baia Mare, str. Grivitei, nr.89, judetul Maramures.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 2.10.2017