Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 7 Paltinoasa


 

APM Suceava  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 7 Paltinoasa” propus a fi amplasat in extravilanul loc. Paltinoasa, jud. Suceava, titular SNGN  ROMGAZ SA MEDIAŞ.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare 5 zile de la data publicării prezentului anunt.

Data afişării anunţului pe site: 2.03.2018