Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Lucrări de refacere poduri, apărări de maluri şi regularizări de râuri pe raza Comunei Pojorîta


 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de refacere poduri, apărări de maluri şi regularizări de râuri pe raza Comunei Pojorîta”  , propus a fi amplasat în com. Pojorîta, jud. Suceava, titular Comuna Pojorîta, jud. Suceava .

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 17.08.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.08.2017