Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Complex de vânătoare Pătrăuți


 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Complex de vânătoare Pătrăuți“ propus a fi amplasat în com. Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava, titular Regia Națională a Pădurilor- Romsilva prin Direcția Silvică Suceava – Ocolul Silvic Pătrăuți din com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, str. Principală, fn, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.05.2024 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

 

Data afișării anunțului pe site: 08.05.2024