Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare -Extinderea amenajării CES Mereni-Plopeni-Salcea pentru prevenirea inundaţiilor şi eliminarea excesului de umiditate în zona Salcea, judeţul Suceava

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *Extinderea amenajării CES Mereni-Plopeni-Salcea pentru prevenirea inundaţiilor şi eliminarea excesului de umiditate în zona Salcea, judeţul Suceava* propus a fi amplasat în oraşul Salcea, jud. Suceava, titular Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.04.2021.

Data afişării anunţului pe site: 06.04.2021