Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente”, propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. 1 Decembrie 1918, titular SC DAVASY BIULDARS SRL

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.

Data 06.04.2021