Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire sală de festivităţi, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, locuri de parcare, racorduri/ branşamente


 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire sală de festivităţi, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, locuri de parcare, racorduri/ branşamente” propus a fi amplasat în mun. Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918, fn, jud. Suceava, titular SC POLARIS CAFÉ SRL .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

 

Data afisarii anuntului pe site 06.07.2018