Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire locuințe colective (P+1E+M)

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuințe colective (P+1E+M)“,  propus a fi amplasat in municipiul Fălticeni, strada Ion Creangă, nr.60,  județul Suceava titular SC MINA EGIPTEANUL SRL prin Rusea Victor-Ionuț.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - joi, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 18.10.2018. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site: 02.10.2018