Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire hală cu destinația de producție elemente metalice (învelitori și accesorii) cu birouri și împrejmuire proprietate


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hală cu destinația de producție elemente metalice (învelitori și accesorii) cu birouri și împrejmuire proprietate propus a fi amplasat în orașul Salcea, sat Plopeni, Calea Sucevei, titular SC LINDA ECOTIL SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propruneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 12.12.2019. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii: 02.12.2019