Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE SAT DE VACANTA MARTISORUL CACICA

 

APM Suceava  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE SAT DE VACANTA MARTISORUL CACICA  propus a fi amplasat in com. Cacica, jud. Suceava, titular SC MARTISORUL COM SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

10.08.2017

   .