Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Balastiera Vadu Moldovei aval


 

Agenţia pentru Protectia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Balastiera Vadu Moldovei aval, propus a fi amplasat în com. Vadu Moldovei, titular  S.C. FLORCONSTRUCT SRL Suceava, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.08.2017.  

 

Data afişării anunţului pe site: 10.08.2017