Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire imobil compus din 11 locuințe înșiruite P


 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire imobil compus din 11 locuințe înșiruite P“ propus a fi amplasat în municipiul Rădăuți, str. 8 Martie, FN, județul Suceava, titular GHELIUC ADRIAN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum și la urmatoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.12.2019. (în termen de 10 de zile de la data afișării anunțului).

 

Data afișării anunțului pe site: 05.12.2019