Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire locuință multifamilială, împrejmuire, pubelă gunoi, parcare, stație electrică încărcare auto, utilități (apă, canalizare, gaze)


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuință multifamilială, împrejmuire, pubelă gunoi, parcare, stație electrică încărcare auto, utilități (apă, canalizare, gaze)” propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. C. Porumbescu, nr.21, jud. Suceava, titular BOȘUTAR ANDREI PAUL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propruneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interest se pot inainta pana la data de 02.04.2020. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii: 23.03.2020