Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire locuințe colective (P+1E+M)Construire centru comercial, gospodărire apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire centru comercial, gospodărire apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare” propus a fi amplasat în mun. Gura Humorului, B-dul Bucovinei, nr. 54 - 58, jud. Suceava, titular SC CONCRET CONSTRUCT AG SRL din mun. Gura Humorului, str. Carierei, nr.38, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

Data afisarii anuntului pe site: 02.10.2018