Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 162 din 22.07.2021

  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 162 din 22.07.2021” propus a fi amplasat în municipiul Suceava, str. Eusebiu Camilar, f.n, județul Suceava, titular SC Sanemi SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.08.2022.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.07.2022.