Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, împrejmuire teren și branșament la sistemul energetic național

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ˮConstruire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, împrejmuire teren și branșament la sistemul energetic naționalˮ propus a fi amplasat în comuna Verești, parcelele cad. nr. 35774, 35775 și 35776, județul Suceava, titular COLINA SOLAR SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 13, precum și la urmatoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.06.2023. (în termen de 10 de zile de la data afișării anunțului).

 

Data afișării anunțului pe site:  23.05.2023