Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire pensiune agroturistica in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava


 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “ Construire pensiune agroturistica in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava” din comuna Horodnic de Sus, sat Horodnic de Sus, nr. fn, Jud. Suceava, titular SC PREPARATORY WORK SRL administrator Munteanu Catalin Costica.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

 

Data afisarii anuntului pe site 06.07.2018