Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE PODEȚ DALAT – ACCES PROPRIETATE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”CONSTRUIRE PODEȚ DALAT – ACCES PROPRIETATE”,  propus a fi amplasat  în municipiul Cămpulung Moldovenesc, str. Simion Florea Marian, nr. 10,județul Suceava, titular LITEANU LUCIAN FLORIN cu domiciliul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Simion Florea Marian, nr. 10, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 13.08.2022 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     03.08.2022