Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Execuția lucrărilor la Pasajul OA1 km 0+280 pe Varianta de Ocolire Suceava sau km 430+731 pe DN 2

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Execuția lucrărilor la Pasajul OA1 km 0+280 pe Varianta de Ocolire Suceava sau km 430+731 pe DN 2“ propus a fi amplasat în mun. Suceava, com. Moara, jud. Suceava, titular DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI din mun. Iași, str. Șoseaua Națională, nr. 23, jud. Iași

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.03.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 20.03.2020