Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire vile turistice D+P+1

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire vile turistice D+P+1 propus a fi amplasat in Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, Judetul Suceava, titular SC TAR MV SRL reprezentată de MOSCALIUC VIOREL în calitate de administrator.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://.apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 28.03.2020 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:19.03.2020