Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire 4 locuințe (P+E), imprejmuire, bazin vidanjabil

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire 4 locuințe   (P+E), imprejmuire, bazin vidanjabil ” propus a fi amplasat în comuna Șcheia, satul Sf. Ilie,parcela nr.47635,CF 47635, jud. Suceava, titular SC ALESSIA COS S.R.L din Comuna Moara,Satul Moara Nica Str. HUMORULUI nr, 100 A.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

Data afisarii anuntului pe site: 07.11.2018