Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, organizare de șantier, împrejmuire, racorduri/branșamente și obținerea autorizației de construire


 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, organizare de șantier, împrejmuire, racorduri/branșamente și obținerea autorizației de construire,  propus a fi amplasat in municipiul Suceava, strada Universității, județul Suceava titular PFA BOHZ GHEORGHE.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  15.11.2018. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site:07.11.2018