Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Înființare infrastructură de apă și apă uzată în Comuna Dorna Arini, județul Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființare infrastructură de apă și apă uzată în Comuna Dorna Arini, județul Suceava“ propus a fi amplasat în com. Dorna Arini, sat Dorna Arini, Cozănești, Ortoaia, jud. Suceava, titular COMUNA DORNA ARINI din jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.04.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 07.04.2021