Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Creștere capacitate de producție la Hala 10 – impregnare, existentă, prin montarea unei linii de impregnare (hârtie) (nr. 3)

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Creștere capacitate de producție la Hala 10 – impregnare, existentă, prin montarea unei linii de impregnare (hârtie) (nr. 3)“ propus a fi amplasat în mun. Rădăuți/com. Satu Mare, jud. Suceava, titular SC EGGER ROMANIA SRL din mun. Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.04.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 07.04.2021