Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Punerea în siguranță a imobilului proprietate privată prin amenajare zid de sprijin, conform HCL 24 de aprobare a PUZ din 18.03.2019


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Punerea în siguranță a imobilului proprietate privată prin amenajare zid de sprijin, conform HCL 24 de aprobare a PUZ din 18.03.2019, propus a fi amplasat în orașul Siret, strada Simion Florea Marian, nr.2A, titular SC LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.

 

 Data 12.02.2021