Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Elaborare Studiu de Fezabilitate și obținerea Autorizației de construire pentru instalație de încălzire și alte lucrări în vederea obținerii unei eficiențe energetice corespunzătoare în Complexul Comercial Bazar (corp clădire 1-3 și corp clădire 2-4), organizare de șantier


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate și obținerea Autorizației de construire pentru instalație de încălzire și alte lucrări în vederea obținerii unei eficiențe energetice corespunzătoare în Complexul Comercial Bazar (corp clădire 1-3 și corp clădire 2-4), organizare de șantier, propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Sofia Vicoveanca, titular MUNICIPIUL SUCEAVA – DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.