Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Execuția lucrărilor la Pasajul OA16, pe DN 2, km 442+649,99 Varianta de Ocolire Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Execuția lucrărilor la Pasajul OA16, pe DN 2, km 442+649,99 Varianta de Ocolire Suceavapropus a fi amplasat în com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, jud. Suceava, titular DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI din mun. Iași, str. Șoseaua Națională, nr. 23, jud. Iași Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.07.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

 

Data afișării anunțului pe site:26.06.2020