Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere conductă de distribuție gaze naturale în lungime de 437 m și branșamente gaze naturale la imobilele situate pe strada Grigore Alex. Ghica

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara evaluărea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere conductă de distribuție gaze naturale în lungime de 437 m și branșamente gaze naturale la imobilele situate pe strada Grigore Alex. Ghica”, propus a fi amplasat în județul Suceava, mun. Suceava, str. Grigore Alex. Ghica, titular AURSULESEI DAN GICĂ, CĂLUȘERIU PETRU, OVADIUC MUGUREL CORNELIU, COLIBABA MARICICA, TĂRÎȚE MIHAI, OANEA ANDREEA MĂDĂLINA, CHIPĂRUȘ CRISTIAN MARIUS, PARĂ DUMITRU, CLIM, CORINA, VIERU NECULAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava , str. Bistritei, nr. 1A, în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.


Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.


Data afişării anunţului pe site 14.08.2019