Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Extindere de rețea și racorduri de gaze naturale subterane presiune redusă cu prm la capăt, str. Prieteniei, nr. 34, 39, 40, localitatea Salcea, Oraș Salcea


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere de rețea și racorduri de gaze naturale subterane presiune redusă cu prm la capăt, str. Prieteniei, nr. 34, 39, 40, localitatea Salcea, Oraș Salcea, propus a fi amplasat în oraș Salcea, localitatea Salcea, nr. 34, 39, 40, titular PALAGHIANU COSTEL SORIN

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.

 

Data 07.10.2019