Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Extindere rețea de apă în comuna Boroaia, județul Suceava

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere rețea de apă în comuna Boroaia, județul Suceava“,  propus a fi amplasat in comuna Boroaia, sat Boroaia, Săcuța, Giulești, Bărăști, jud. Suceava, titular COMUNA BOROAIA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 18.01.2018. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site: 08.01.2018