Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Amenajarea clădirii C4 în atelier pentru dezmembrări auto, spălătorie și vulcanizare

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amenajarea clădirii C4 în atelier pentru dezmembrări auto, spălătorie și vulcanizare” propus a fi amplasat în com. Pojorîta, nr. 431, jud. Suceava, titular SC I.S. AUTO POJORÎTA SRL din loc. Pojorîta, nr.431, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

Data afișării anunțului pe site:05.01.2018