Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - EXTINDERE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “EXTINDERE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA” propus a fi amplasat în oraș Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, jud. Suceava, titular CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA,  din mun. Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr.36, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

Data afișării anunțului pe site:05.01.2018