Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Împădurirea terenurilor agricole deținute de Gheorgheș Ionuț – proiect 3 Vadu Moldovei - Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Împădurirea terenurilor agricole deținute de Gheorgheș Ionuț – proiect 3 Vadu Moldovei - Suceava“ propus a fi amplasat în UAT Vadu Moldovei, jud. Suceava, titular GHEORGHEȘ IONUȚ din sat Mesteceni, com. Vadu Moldovei, nr. 86, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.07.2024 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

 

Data afișării anunțului pe site: 09.07.2024