Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit de produse petroliere Suceava

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit de produse petroliere Suceava” , propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Bazelor, nr. 1,  jud. Suceava, titular SC OMV PETROM SA Bucureşti.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 18.06.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.06.2018