Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Valea Moldovei, județul Suceava

 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Valea Moldovei, județul Suceava” propus a fi amplasat în comuna Valea Moldovei, județul Suceava, titular VALEA MOLDOVEI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propruneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 04.03.2021. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii: 22.02.2021